Storage

Storage là hệ thống lưu trữ dữ liệu. Có thể là lưu trữ tập trung, phân tán hoặc chia sẻ dữ liệu lưu trữ qua mạng. Các phần mềm, hệ thống storage phổ biến như NFS, GlusterFS, Raid.

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt GlusterFS trên Ubuntu 20.04

GlusterFS là 1 hệ thống tập tin mạng có khả năng mở rộng lên đến vài petabye và xử lý cho hàng ngàn máy khách. Nó phù hợp với các tác vụ cần nhiều dữ liệu như lưu trữ đám mây và truyền phát dữ liệu. Bài viết này sẽ hướng..
1730 0 • 3 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Storage

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt NFS server trên Ubuntu 20.04

NFS là một giao thức hệ thống tập tin phân tán, được tạo ra ban đầu bởi Sun Microsystems. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt NFS Server và cấu hình NFS Client trên Ubuntu 20.04..
1123 0 • 18 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Storage

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm