Networking

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra đường đi của gói tin đến máy chủ trên Linux

1005 0 • 10 Tháng tám, 2022 • Bởi author Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản Networking

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình mạng trên Ubuntu 20.04

Cấu hình mạng trên Ubuntu là kiến thức cơ bản và rất cần cho các quản trị viên hệ thống. Bài hướng dẫn này chúng ta cách cấu hình mạng trên Ubuntu, bao gồm cấu hình IP tĩnh, IP động và hostname bằng dòng lệnh....
23573 0 • 14 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu Networking

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VPN Server với WireGuard trên Ubuntu 20.04

WireGuard là một phần mềm VPN mã nguồn mở, miễn phí, hiện đại và nhanh chóng với mật mã hiện đại. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt và thiết lập WireGuard VPN trên Ubuntu 20.04 LTS....
8007 0 • 25 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang VPN Ubuntu Networking

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt NFS server trên Ubuntu 20.04

NFS là một giao thức hệ thống tập tin phân tán, được tạo ra ban đầu bởi Sun Microsystems. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt NFS Server và cấu hình NFS Client trên Ubuntu 20.04...
3676 0 • 18 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Storage Networking

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm