VPN

VPN là mạng riêng ảo, dùng để kết nối các máy tính với nhau thông qua mạng internet công cộng. VPN được thiết kế để bảo mật truyền thông. Các phần mềm VPN phổ biến như OpenVPN, WireGuard

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VPN Server với WireGuard trên Ubuntu 20.04

WireGuard là một phần mềm VPN mã nguồn mở, miễn phí, hiện đại và nhanh chóng với mật mã hiện đại. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt và thiết lập WireGuard VPN trên Ubuntu 20.04 LTS....
7957 0 • 25 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang VPN Ubuntu Networking

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm