GIÁ TRỊ VĂN HÓA 123HOST

Văn hoá doanh nghiệp 123HOST là toàn bộ các giá trị văn hoá được xây dựng, duy trì và vun đắp trong suốt quá trình tồn tại và phát triển. Trở thành các giá trị, các quan niệm, tập quán, cách nghĩ và cách làm truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong công ty để theo đuổi và thực hiện các mục đích đã đề ra.

1. TẦM NHÌN CỦA 123HOST

Bằng khát vọng mãnh liệt, 123HOST trở thành công ty công nghệ cung cấp dịch vụ Hosting, Cloud VPS, Máy chủ hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

2. SỨ MỆNH

 • Đối với xã hội: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên nền Internet với chất lượng vượt trội, góp phần vào nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam.
 • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn. Tạo điều kiện thu nhập cao cho nhân viên, đảm bảo công bằng và hướng đến sự gắng bó lâu dài.

3. NĂNG LỰC CỐT LÕI

Năng lực cốt lõi của 123HOST là KỸ THUẬT. Phòng kỹ thuật là trái tim của 123HOST. Tất cả với tiêu chí tạo nên dịch vụ hiệu năng, ổn định và bảo mật.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA 123HOST

 • NHÂN: Xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người một cách nhân văn, nhân hòa. Nêu cao sức mạnh đoàn kết.
 • TRÍ: Sáng tạo để tạo nên các giải pháp, các sản phẩm, các dịch vụ chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
 • TÍN: Chính trực, trung thực để giữ gìn và phát triển uy tín với đồng nghiệp với khách hàng, với đối tác và với nhà đầu tư.
 • NHIỆM: Đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Trách nhiệm để cố gắng, trách nhiệm để vươn lên và trách nhiệm để thành công.
 • QUYẾT: Quyết liệt, dám nghĩ dám làm.

4.1. NHÂN

Con người là yêu tố quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy phải xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người một cách nhân văn, nhân hòa. Đoàn kết là sức mạnh. Duy trì tính đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu.

4.2. TRÍ

 • Sáng tạo để không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Sáng tạo nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

4.3. TÍN

Luôn xem chữ "TÍN" là danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết. Thể hiện sự uy tín, chính trực trong công việc, đã hứa thì phải làm, đã làm thì phải hiệu quả.

 • Tín với đồng nghiệp.
 • Tín với khách hàng.
 • Tín với nhà đầu tư, cổ đông
 • Tín với đối tác
 • Thành công bất đầu từ chữ "TÍN". Không có Chữ "TÍN" không kinh doanh

4.4. NHIỆM

 • Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với doanh nghiệp, trách nhiệm với lời hứa, trách nhiệm với sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Trách nhiệm để hoàn thành công việc đúng và hiệu quả.

4.5. QUYẾT

 • Quyết liệt trong suy nghĩ, quyết liệt trong hành động. Quyết liệt là dám nghĩ dám làm.
 • Quyết liệt tạo sự năng động, quyết liệt tạo tốc độ.