Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền Việt Nam và Quốc tế. Các tên miền đang khuyến mãi. Bảng giá tên miền mới nhất (11/2023)

TLD Đăng ký ngay Gia hạn Chuyển về
250,000 250000.00 250000.00 .eu 250.000 ₫ 250.000 ₫ 250.000 ₫
1,040,000 1040000.00 1040000.00 .tv 1.040.000 ₫ 1.040.000 ₫ 1.040.000 ₫
490,000 490000.00 490000.00 .asia 490.000 ₫ 490.000 ₫ 490.000 ₫
460,000 460000.00 460000.00 .biz 460.000 ₫ 460.000 ₫ 460.000 ₫
1,120,000 1120000.00 1120000.00 .me 1.120.000 ₫ 1.120.000 ₫ 1.120.000 ₫
870,000 870000.00 870000.00 .cc 870.000 ₫ 870.000 ₫ 870.000 ₫
250,000 250000.00 250000.00 .us 250.000 ₫ 250.000 ₫ 250.000 ₫
2,870,000 2870000.00 2870000.00 .xxx 2.870.000 ₫ 2.870.000 ₫ 2.870.000 ₫
830,000 830000.00 830000.00 .co 830.000 ₫ 830.000 ₫ 830.000 ₫
336,364 190909.00 190909.00 .org.vn 336.364 ₫ 190.909 ₫ 190.909 ₫
74,545 65455.00 65455.00 .info.vn 74.545 ₫ 65.455 ₫ 65.455 ₫
336,364 190909.00 190909.00 .ac.vn 336.364 ₫ 190.909 ₫ 190.909 ₫
47,273 38182.00 38182.00 .name.vn 47.273 ₫ 38.182 ₫ 38.182 ₫
74,545 65455.00 65455.00 .pro.vn 74.545 ₫ 65.455 ₫ 65.455 ₫
336,364 190909.00 190909.00 .health.vn 336.364 ₫ 190.909 ₫ 190.909 ₫
336,364 190909.00 190909.00 .gov.vn 336.364 ₫ 190.909 ₫ 190.909 ₫
518,182 327272.73 327272.73 .net.vn 518.182 ₫ 327.273 ₫ 327.273 ₫
518,182 327272.73 327272.73 .biz.vn 518.182 ₫ 327.273 ₫ 327.273 ₫
480,000 480000.00 480000.00 .xyz 480.000 ₫ 480.000 ₫ 480.000 ₫
250,000 250000.00 250000.00 .de 250.000 ₫ 250.000 ₫ 250.000 ₫
850,000 850000.00 850000.00 .pro 850.000 ₫ 850.000 ₫ 850.000 ₫
620,000 620000.00 620000.00 .website 620.000 ₫ 620.000 ₫ 620.000 ₫
900,000 900000.00 900000.00 .mobi 900.000 ₫ 900.000 ₫ 900.000 ₫
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .menu 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫
870,000 870000.00 870000.00 .hosting 870.000 ₫ 870.000 ₫ 870.000 ₫
2,790,000 2790000.00 2790000.00 .host 2.790.000 ₫ 2.790.000 ₫ 2.790.000 ₫
1,630,000 1630000.00 1630000.00 .tech 1.630.000 ₫ 1.630.000 ₫ 1.630.000 ₫
870,000 870000.00 870000.00 .photo 870.000 ₫ 870.000 ₫ 870.000 ₫
510,000 510000.00 510000.00 .tel 510.000 ₫ 510.000 ₫ 510.000 ₫
290,000 290000.00 290000.00 .link 290.000 ₫ 290.000 ₫ 290.000 ₫
560,000 560000.00 560000.00 .club 560.000 ₫ 560.000 ₫ 560.000 ₫
840,000 840000.00 840000.00 .wiki 840.000 ₫ 840.000 ₫ 840.000 ₫
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .site 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .fashion 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .fit 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫
800,000 800000.00 800000.00 .video 800.000 ₫ 800.000 ₫ 800.000 ₫
2,860,000 2860000.00 2860000.00 .credit 2.860.000 ₫ 2.860.000 ₫ 2.860.000 ₫
4,520,000 4520000.00 4520000.00 .creditcard 4.520.000 ₫ 4.520.000 ₫ 4.520.000 ₫
2,170,000 2170000.00 2170000.00 .bar 2.170.000 ₫ 2.170.000 ₫ 2.170.000 ₫
2,170,000 2170000.00 2170000.00 .global 2.170.000 ₫ 2.170.000 ₫ 2.170.000 ₫
2,170,000 2170000.00 2170000.00 .build 2.170.000 ₫ 2.170.000 ₫ 2.170.000 ₫
4,340,000 4340000.00 4340000.00 .jobs 4.340.000 ₫ 4.340.000 ₫ 4.340.000 ₫
910,000 910000.00 910000.00 .vodka 910.000 ₫ 910.000 ₫ 910.000 ₫
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .review 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫
2,900,000 2900000.00 2900000.00 .best 2.900.000 ₫ 2.900.000 ₫ 2.900.000 ₫
3,980,000 3980000.00 3980000.00 .casino 3.980.000 ₫ 3.980.000 ₫ 3.980.000 ₫
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .wedding 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫
870,000 870000.00 870000.00 .download 870.000 ₫ 870.000 ₫ 870.000 ₫
870,000 870000.00 870000.00 .win 870.000 ₫ 870.000 ₫ 870.000 ₫
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .software 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .date 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫ 1.090.000 ₫
2,900,000 2900000.00 2900000.00 .gold 2.900.000 ₫ 2.900.000 ₫ 2.900.000 ₫
800,000 800000.00 800000.00 .beer 800.000 ₫ 800.000 ₫ 800.000 ₫
190,000 460000.00 460000.00 .work 190.000 ₫ 460.000 ₫ 460.000 ₫
640,000 640000.00 640000.00 .ws 640.000 ₫ 640.000 ₫ 640.000 ₫
1,040,000 1040000.00 1040000.00 .church 1.040.000 ₫ 1.040.000 ₫ 1.040.000 ₫
950,000 950000.00 950000.00 .world 950.000 ₫ 950.000 ₫ 950.000 ₫
90,000 920000.00 920000.00
Sale
.pw
90.000 ₫
920.000 ₫
920.000 ₫ 920.000 ₫
100,000 690000.00 690000.00
Sale
.fun
100.000 ₫
690.000 ₫
690.000 ₫ 690.000 ₫
980,000 980000.00 980000.00 .coffee 980.000 ₫ 980.000 ₫ 980.000 ₫
1,800,000 1800000.00 1800000.00 .store 1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫
725,000 725000.00 725000.00 .live 725.000 ₫ 725.000 ₫ 725.000 ₫
620,000 620000.00 620000.00 .today 620.000 ₫ 620.000 ₫ 620.000 ₫
1,200,000 1200000.00 1200000.00 .social 1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫
2,300,000 2300000.00 2300000.00 .io 2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫
518,182 327272.73 327273.00 .ai.vn 518.182 ₫ 327.273 ₫ 327.273 ₫
47,273 38182.00 38182.00 .io.vn 47.273 ₫ 38.182 ₫ 38.182 ₫

Lưu ý:

  • Giá trên chưa bao gồm VAT