Xem IP của tôi

IP của bạn là

IPv4: 34.204.180.1

Sử dụng dòng lệnh

Lệnh Kết quả
curl https://123host.vn/ip 34.204.180.1
curl https://123host.vn/ipall IP-Address: 34.204.180.1
Connection: Keep-Alive
Host: 123host.vn
Accept-Encoding: br,gzip
If-Modified-Since: Sun, 16 May 2021 15:47:51 GMT
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
curl https://123host.vn/ipall.json {"Connection":"Keep-Alive","Host":"123host.vn","Accept-Encoding":"br,gzip","If-Modified-Since":"Sun, 16 May 2021 15:47:51 GMT","Accept-Language":"en-US,en;q=0.5","Accept":"text\/html,application\/xhtml+xml,application\/xml;q=0.9,*\/*;q=0.8","User-Agent":"CCBot\/2.0 (https:\/\/commoncrawl.org\/faq\/)","IP-Address":"34.204.180.1"}