COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra đường đi của gói tin đến máy chủ trên Linux

859
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 16:48:33 (GMT+7)

Để theo dõi đường đi địa chỉ IP hoặc tên của máy chủ chúng ta muốn kết nối, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
traceroute google.com
Kết quả
traceroute to google.com (172.217.24.110), 30 hops max, 60 byte packets
 1 gw-61-14-233-1.static.123host.vn (61.14.233.1) 0.486 ms 0.463 ms 0.461 ms
 2 static.vnpt.vn (203.162.155.193) 0.761 ms 0.732 ms 0.706 ms
 3 static.vnpt.vn (113.171.48.73) 0.782 ms 0.885 ms 4.145 ms
 4 static.vnpt.vn (113.171.45.33) 26.230 ms * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * 108.170.241.16 (108.170.241.16) 33.053 ms 33.173 ms
10 sin10s07-in-f14.1e100.net (172.217.24.110) 26.993 ms 74.125.251.11 (74.125.251.11) 26.526 ms 209.85.142.203 (209.85.142.203) 27.539 ms

Chú thích tham số lệnh traceroute:

 • google.com: Là tên máy chủ chúng ta muốn theo dõi đường đi đến.

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận