COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem dung lượng ổ cứng trên Linux

4.1K
author Bùi Tấn Việt - 2021-10-14 11:32:09 (GMT+7)

Giới thiệu

Lệnh df -h giúp bạn xem dung lượng ổ cứng đang sử dụng trên máy chủ Linux.

Demo sử dụng

bash (non-root)
df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs    1.5G   0 1.5G  0% /dev
tmpfs      1.5G 136K 1.5G  1% /dev/shm
tmpfs      1.5G 8.6M 1.5G  1% /run
tmpfs      1.5G   0 1.5G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2    25G 7.6G  17G 31% /
tmpfs      301M   0 301M  0% /run/user/0

Lệnh trên cho thấy phân vùng / có dung lượng là 25GB, đã sử dụng hết 7.6GB (31%), còn lại 17GB chưa sử dụng.

Trường hợp hữu ích

Lệnh trên hữu ích khi bạn muốn kiểm tra nhanh xem ổ cứng đang sử dụng trên máy chủ có bị đầy hay không. Có còn đủ dung lượng để bạn thực hiện lưu trữ thêm các file trong tương lai hay không.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận