COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra inode đang sử dụng trên Linux

1.8K
author Bùi Tấn Việt - 2021-10-14 13:07:12 (GMT+7)

Giới thiệu

Lệnh df -i giúp bạn xem inode đang sử dụng trên máy chủ Linux.

Demo sử dụng

bash (non-root)
df -i
Filesystem    Inodes IUsed  IFree IUse% Mounted on
devtmpfs     382251  345  381906  1% /dev
tmpfs      384881   10  384871  1% /dev/shm
tmpfs      384881  459  384422  1% /run
tmpfs      384881   16  384865  1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2   12844480 154153 12690327  2% /
tmpfs      384881   1  384880  1% /run/user/0

Lệnh trên cho thấy phân vùng / có tổng cộng 12844480 inode, đã sử dụng 154153 (2%), còn lại 12690327 inode chưa sử dụng.

Trường hợp hữu ích

Lệnh trên hữu ích khi bạn muốn kiểm tra nhanh xem inode trên máy chủ Linux có bị đầy hay không. Nếu bị đầy, bạn sẽ không thể tạo thêm file trên máy chủ, và mấy chủ có thể không hoạt động được một cách bình thường.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận