Linux cơ bản

Linux cơ bản là tập hợp các kiến thức mà ai làm việc với Linux đều cần phải biết

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên CentOS 7

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên CentOS 7.
916 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản CentOS Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên Debian 11

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên Debian 11.
489 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Debian Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên AlmaLinux 8

SSH là một giao thức giúp người dùng quản lý và giao tiếp với server. SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên AlmaLinux 8..
270 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản AlmaLinux Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên Rocky Linux 8

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên Rocky Linux 8.
198 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Rocky Linux Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên Ubuntu 20.04

SSH là một giao thức giúp người dùng quản lý và giao tiếp với server. SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên Ubuntu 20.04..
239 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Rocky Linux 8

227 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Rocky Linux

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên AlmaLinux 8

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
163 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản AlmaLinux

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Debian 11

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
216 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Debian

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên CentOS 7

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
207 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản CentOS

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Ubuntu 20.04

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
1088 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình mạng trên Ubuntu 20.04

Cấu hình mạng trên Ubuntu là kiến thức cơ bản và rất cần cho các quản trị viên hệ thống. Bài hướng dẫn này chúng ta cách cấu hình mạng trên Ubuntu, bao gồm cấu hình IP tĩnh, IP động và hostname bằng dòng lệnh...
2354 0 • 14 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt máy chủ FTP với VSFTPD trên Ubuntu 20.04

FTP là một giao thức giúp chúng ta dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa client với server và ngược lại. Bài viết này sẽ hướng dẫn việc cài đặt máy chủ FTP với vsftpd trên Ubuntu 20.04...
952 1 • 2 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Giới thiệu về phân quyền trên Linux

Linux là một bản sao được phát triển từ UNIX nên nó có khả năng chạy đa người dùng và ta có thể sử dụng việc phân quyền để đặt ra các giới hạn nhất định cho mỗi người. Trong bài này chúng ta sẽ đi qua một số khái niệm cũ..
2869 0 • 29 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn quản lý phân vùng đĩa cứng trên Linux

Phân vùng đĩa cứng là chia nhỏ ổ đĩa trên máy tính để phục vụ một nhu cầu cụ thể. Ví dụ: Ổ đĩa C:\ thường được sử dụng để chứa các file của hệ điều hành. Các phân vùng còn lại dùng cho mục đích khác như chứa thông tin cá..
2166 0 • 20 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo mật khẩu ngẫu nhiên trên Linux

Lệnh openssl rand có thể dùng để tạo ra mật khẩu ngẫu nhiên theo định dạng hex hoặc base64 một cách dễ dàng trên Linux, Windows lẫn macOS
2681 1 • 10 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Hien Phan Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê kết nối mạng của một người dùng nhất định trên Linux

Lệnh lsof -a -Pi -u username -n liệt kê toàn bộ kết nối mạng (TCP lẫn UDP ở mọi trạng thái) của một người dùng nhất định trên máy chủ Linux.
716 0 • 10 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Hien Phan Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê các port đang mở trên máy chủ Linux

Lệnh netstat -plnt hiển thị các port TCP đang mở ( hay còn gọi là listen hoặc lắng nghe) trên máy chủ Linux. Hữu ích khi bạn muốn kiểm tra xem dịch vụ mà bạn vừa cấu hình đã hoạt động ở port mà bạn chỉ định hay chưa...
961 2 • 20 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem các user đang đăng nhập trên Linux

Lệnh w giúp bạn xem nhanh ai đang đăng nhập và họ đang làm gì trên máy chủ của bạn.
1077 0 • 18 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra nhanh trạng thái kết nối mạng trên Linux

Lệnh ss -s sẽ hiển thị tổng quan trạng thái kết nối mạng trên máy chủ Linux, giúp bạn nắm các thông số các kết nối TCP`, `UDP đang được thiết lập.
948 0 • 15 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt vsftpd trên CentOS 7

vsftpd là phần mềm FTP Server được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi. Nó rất đơn giản, ổn định và bảo mật. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt vsftpd trên CentOS 7..
1888 0 • 15 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt CentOS Linux cơ bản

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm