Linux cơ bản

Linux cơ bản là tập hợp các kiến thức mà ai làm việc với Linux đều cần phải biết

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xác định vị trí của tệp hoặc thư mục trên Linux

925 0 • 6 Tháng chín, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra nhiều cổng port đang mở của một tên miền trên Linux

1092 0 • 25 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo một dãy số tăng dần trên Linux

799 0 • 19 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê tất cả các tệp đang mở trong hệ thống trên Linux

694 0 • 19 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa một biến trên Linux

630 0 • 19 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị nhật ký hệ thống trên Linux

869 0 • 19 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính tổng một dãy số tăng dần trên Linux

907 0 • 19 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên Linux

Lệnh find*là một trong những lệnh mạnh mẽ của quản trị viên hệ thống Linux. Nó tìm kiếm các tệp và thư mục trong hệ thống phân cấp thư mục dựa trên một biểu thức do người dùng cung cấp và có thể thực hiện hành động do ng...
4545 1 • 11 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng lệnh wc trên Linux

Lệnh `wc` trong Linux là từ viết tắt của số từ (word count). Lệnh được sử dụng để đếm số dòng, số từ, số byte và thậm chí cả các ký tự và byte trong một tệp văn bản....
5177 0 • 11 Tháng tám, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04

Đồng bộ hóa thời gian trên Linux giúp chúng ta đảm bảo nhật ký của chúng ta được ghi theo đúng thứ tự và các cập nhật cơ sở dữ liệu được áp dụng thích hợp. Mặc định Ubuntu 22.04 có tích hợp đồng bộ hóa thời gian và được ...
7284 0 • 11 Tháng tám, 2022 • Bởi author Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản Ubuntu

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm