COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa một biến trên Linux

527
author Đặng Văn Chương - 2022-08-19 09:23:38 (GMT+7)

Để xóa một biến trên Linux. chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
unset [variable-name]

Chú thích tham số lệnh unset:

  • [variable-name]: Là tên biến bạn cần xóa.

Ví dụ minh họa:

Để xóa biến company = "123host", chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
unset company

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi