COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xác định vị trí của tệp hoặc thư mục trên Linux

735
author Đặng Văn Chương - 2022-09-06 09:12:04 (GMT+7)

Để xác định vị trí của tệp hoặc thư mục trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
locate filename (folder)

Chú thích tham số lệnh locate

  • filename: Là tên tệp cần xác định vị trí.
  • folder: Là tên thư mục cần xác định vị trí.

Ví dụ minh họa

Để xác định vị trí của tệp nginx.py trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
locate nginx.py
Kết quả
/usr/share/sosreport/sos/plugins/nginx.py

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi