COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra nhiều cổng port đang mở của một tên miền trên Linux

972
author Đặng Văn Chương - 2022-08-25 14:41:53 (GMT+7)

Để kiểm tra nhiều cổng port đang mở của một tên miền trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
nc -v -z [Domain] [PORT1] [PORT2] ... [PORT*]

Chú thích tham số lệnh nc:

  • -v: In kết quả quét cổng port ra màn hình.
  • -z: Tùy chọn này được sử dụng để quét mà không cần thiết lập kết nối.
  • [Domain]: Là tên miền cần kiểm tra.
  • [PORT1] [PORT2] ... [PORT*]: Là các cổng port bạn cần kiểm tra trên tên miền Domain.

Ví dụ minh họa:

Để kiểm tra cổng port 80 443 trên tên miền 123host.vn có đang mở không, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
nc -v -z 123host.vn 80 443
Kết quả
Connection to 123host.vn 80 port [tcp/http] succeeded!
Connection to 123host.vn 443 port [tcp/https] succeeded!

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi