COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo một dãy số tăng dần trên Linux

672
author Đặng Văn Chương - 2022-08-19 09:25:42 (GMT+7)

Để tạo một dãy số tăng dần trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
seq a b

chú thứ tham số lệnh seq:

  • a: Là số bắt đầu của dãy.
  • b: Là số cuối cùng của dãy.

Ví dụ minh họa

Để in ra dãy số tăng dần từ 58 đến 75 chúng ta dùng lệnh seq như sau:

bash (non-root)
seq 58 75
Kết quả
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi