System tools

System tools là các công cụ thệ thống, thường được tích hợp sẵn trong các hệ điều hành. Giúp quản trị, giám sát, bảo mật máy chủ.

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Ubuntu 20.04

Jenkins là Open-source Continuous Integration Server được viết bằng Java hỗ trợ việc tự động hóa quá trình tích hợp liên tục của phần mềm. Jenkins được sử dụng xuyên suốt vòng đời của phần mềm từ việc thiết kế, kiểm tra ..
841 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tiến Thanh Ubuntu System tools

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng Kdump để tìm nguyên nhân lỗi Kernel Panic trên Ubuntu 20.04

Kdump là tính năng của kernel Linux được sử dụng để chụp lại trạng thái của hệ thống khi kernel bị crash. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kdump trên Ubuntu 20.04..
747 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt System tools Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng Kdump để tìm nguyên nhân lỗi Kernel Panic trên CentOS 7

Kdump là tính năng của kernel Linux được sử dụng để chụp lại trạng thái của hệ thống khi kernel bị crash. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kdump trên CentOS 7..
783 2 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt System tools CentOS

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm