MongoDB

BÀI VIẾT

Hướng dẫn thiết lập bảo mật máy chủ MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu được sử dụng trong nhiều ứng dụng, web,... Nó là cơ sở dữ liệu NoSQL vì không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JS...
3827 0 • 20 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Databases Security MongoDB

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình sao lưu tự động MongoDB lên Google Drive

Bài hướng dẫn này sẽ cấu hình sao lưu tự động MongoDB lên Google Drive bằng việc sử dụng rclone trên hệ điều hành Ubuntu22.04
1946 0 • 20 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Databases MongoDB

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình Replica Set cho MongoDB trên Ubuntu 22.04 LTS

Replica set trong MongoDB là một nhóm các mongod processes để duy trì cùng một cơ sở dữ liệu. Replica set cung cấp khả năng dự phòng và tính sẵn sàng cao.
4106 0 • 13 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Databases Ubuntu MongoDB

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Ubuntu 22.04 LTS

MongoDB còn được gọi là Mongo, là một cơ sở dữ liệu tài liệu mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi. MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL. MongoDB không giống như các cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên SQL truyền thống như MySQL, Oracl...
7083 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Databases Ubuntu MongoDB

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên AlmaLinux 8

MongoDB còn được gọi là Mongo, là một cơ sở dữ liệu tài liệu mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi. MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL. MongoDB không giống như các cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên SQL truyền thống như MySQL, Oracl...
1689 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Databases AlmaLinux MongoDB

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm