Security

Máy chủ và ứng dụng của bạn có thể là mục tiêu của hacker. Bảo mật máy chủ và các ứng dụng luôn là ưu tiên hàng đầu của các kỹ sư hệ thống.

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa tất cả IP trong ipset

657 0 • 23 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Security Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn thiết lập bảo mật máy chủ MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu được sử dụng trong nhiều ứng dụng, web,... Nó là cơ sở dữ liệu NoSQL vì không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JS...
3474 0 • 20 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Databases Security MongoDB

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Zeek IDS trên Ubuntu 20.04

Zeek, trước đây là Bro, là một công cụ giám sát an ninh mạng cho Linux. Nó là một công cụ miễn phí, mã nguồn mở và linh hoạt, nền tảng đám mây và quan sát lưu lượng mạng. Zeek giám sát và ghi lại các kết nối, gói được gử...
3241 0 • 1 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Snort trên Ubuntu 20.04

Snort là hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (NIDS) mã nguồn mở. Snort được sử dụng để giám sát dữ liệu gói được gửi hoặc nhận thông qua một interface cụ thể. Hệ thống phát hiện xâm nhập thể bắt được các mối đe dọa nhắm vào...
7007 2 • 1 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn tự viết rule cho Suricata

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu trúc signatures Suricata và một số tùy chọn quan trọng thường được sử dụng trong hầu hết các quy tắc.
3691 0 • 1 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Suricata Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn thiết lập Suricata làm Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) trên Ubuntu 20.04

Chúng sẽ cấu hình chế độ ngăn chặn xâm nhập (IPS) tích hợp sẵn của Suricata trên Ubuntu 20.04. Theo mặc định, Suricata được định cấu hình để chạy như một hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), hệ thống này chỉ tạo cảnh báo v...
6519 0 • 22 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Security Suricata

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt SIEM dùng Suricata và Elastic Stack trên Ubuntu 20.04

Chúng ta sẽ khám phá cách tích hợp Suricata với Elasticsearch, Kibana và Filebeat để bắt đầu tạo công cụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) trên Ubuntu 20.04. Các công cụ SIEM được sử dụng để thu thập, tổng hợp,...
5361 0 • 14 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Security Ứng dụng Ubuntu Suricata

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Suricata trên Ubuntu 20.04

Suricata là một công cụ giám sát an ninh mạng sử dụng tập hợp các chữ ký do cộng đồng tạo ra và do người dùng xác định để kiểm tra và xử lý lưu lượng mạng.
6610 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Security Suricata

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên CentOS 7

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên CentOS 7.
5844 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản CentOS Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên Debian 11

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên Debian 11.
1841 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Debian Security

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm