Suricata

Suricata là một hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) và hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) dựa trên mã nguồn mở. Nó được phát triển bởi Open Information Security Foundation

BÀI VIẾT

Hướng dẫn tự viết rule cho Suricata

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu trúc signatures Suricata và một số tùy chọn quan trọng thường được sử dụng trong hầu hết các quy tắc.
3493 0 • 1 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Suricata Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn thiết lập Suricata làm Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) trên Ubuntu 20.04

Chúng sẽ cấu hình chế độ ngăn chặn xâm nhập (IPS) tích hợp sẵn của Suricata trên Ubuntu 20.04. Theo mặc định, Suricata được định cấu hình để chạy như một hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), hệ thống này chỉ tạo cảnh báo v...
6132 0 • 22 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Security Suricata

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt SIEM dùng Suricata và Elastic Stack trên Ubuntu 20.04

Chúng ta sẽ khám phá cách tích hợp Suricata với Elasticsearch, Kibana và Filebeat để bắt đầu tạo công cụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) trên Ubuntu 20.04. Các công cụ SIEM được sử dụng để thu thập, tổng hợp,...
5018 0 • 14 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Security Ứng dụng Ubuntu Suricata

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Suricata trên Ubuntu 20.04

Suricata là một công cụ giám sát an ninh mạng sử dụng tập hợp các chữ ký do cộng đồng tạo ra và do người dùng xác định để kiểm tra và xử lý lưu lượng mạng.
6278 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Security Suricata

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm
Liên hệ chúng tôi