LEMP

LEMP là bộ phần mềm giúp cung cấp giải pháp webserver một cách toàn diện sử dụng Nginx, bao gồm Linux (L), Nginx (E), MySQL (M) và PHP (P).

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Nginx, MariaDB và PHP (LEMP) trên Debian 11

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Nginx, MariaDB và PHP (viết tắt là LEMP) trên Debian 11. Giúp bạn chạy một máy chủ web thông dụng đáp ứng dịch vụ cho các website chạy PHP và cơ sở dữ liệu MySQL....
3798 0 • 15 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Đặng Văn Chương LEMP Debian MySQL MariaDB PHP

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình LEMP Stack trên CentOS 7

LEMP Stack là một nhóm các phần mềm nguồn mở được cài đặt cùng nhau để xây dựng server để quản lý các website động và ứng dụng web. Thuật ngữ này là từ viết tắt của Linux (L), Nginx (E), MySQL (M), PHP (P)....
4796 0 • 7 Tháng một, 2022 • Bởi author Trần Đăng Quang LEMP CentOS Nginx MariaDB MySQL

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm