Bài viết

Các bài viết kỹ thuật giá trị dành cho Sysadmin và Developer

Cài đặt và cấu hình Nagios trên Ubuntu 20.04

Nagios là một phần mềm nguồn mở hỗ trợ giám sát hệ thống, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nagios trên Ubuntu 20.04
1527 0 0 • 15 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Monitoring Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed 1.7, PHP 8, MariaDB 10 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed 1.7 bản mới nhất, PHP 8 mới nhất, MariaDB Server 10 mới nhất. Tương thích với WordPress, sử dụng được plugin LiteSpeed Cache
1341 1 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt CentOS PHP Databases WordPress OpenLiteSpeed

Hướng dẫn cài đặt Graylog trên Ubuntu 20.04

Graylog là một hệ thống tổng hợp và quản lý log mã nguồn mở, được sử dụng để phân tích một lượng lớn dữ liệu. Nó lưu trữ và phân tích log được thu thập từ máy chủ và gửi thông báo..
1395 0 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ứng dụng Ubuntu

Hướng dẫn sử dụng Kdump để tìm nguyên nhân lỗi Kernel Panic trên Ubuntu 20.04

Kdump là tính năng của kernel Linux được sử dụng để chụp lại trạng thái của hệ thống khi kernel bị crash. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kdump trên Ubuntu 20.04..
790 0 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt System tools Ubuntu

Hướng dẫn sử dụng Kdump để tìm nguyên nhân lỗi Kernel Panic trên CentOS 7

Kdump là tính năng của kernel Linux được sử dụng để chụp lại trạng thái của hệ thống khi kernel bị crash. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kdump trên CentOS 7..
921 0 2 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt System tools CentOS

Hướng dẫn cài đặt OpenEMR trên Ubuntu 20.04

OpenEMR là một giải pháp quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và giải pháp quản lý hành nghề y tế mã nguồn mở.
1858 1 0 • 12 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Ứng dụng

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết kỹ thuật

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm