Bài viết

Các bài viết kỹ thuật giá trị dành cho Sysadmin và Developer

author

Hướng dẫn cài đặt NFS server trên Ubuntu 20.04

NFS là một giao thức hệ thống tập tin phân tán, được tạo ra ban đầu bởi Sun Microsystems. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt NFS Server và cấu hình NFS Client trên Ubuntu 20.04...
3456 1 0 • 18 Tháng mười, 2021 Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Storage Networking

author

Hướng dẫn cài đặt vsftpd trên CentOS 7

vsftpd là phần mềm FTP Server được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi. Nó rất đơn giản, ổn định và bảo mật. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt vsftpd trên CentOS 7...
4624 1 0 • 15 Tháng mười, 2021 Bùi Tấn Việt CentOS Linux cơ bản

author

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên OpenLiteSpeed

phpMyAdmin cung cấp giao diện web rất tuyệt vời để bạn tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL như sao lưu, phục hồi dữ liệu, thao tác với các bản, dữ liệu của một database....
2611 0 0 • 15 Tháng mười, 2021 Bùi Tấn Việt OpenLiteSpeed PHP Ứng dụng Databases

author

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên web server OpenLitespeed

Hướng dẫn bạn cài đặt WordPress bản mới nhất trên web server OpenLiteSpeed. Cài đặt plugin LiteSpeed Cache để cache website, nhằm tăng tốc độ truy cập và giảm tải cho máy chủ....
2711 0 0 • 15 Tháng mười, 2021 Bùi Tấn Việt OpenLiteSpeed WordPress PHP MySQL MariaDB

author

Cài đặt và cấu hình Nagios trên Ubuntu 20.04

Nagios là một phần mềm nguồn mở hỗ trợ giám sát hệ thống, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nagios trên Ubuntu 20.04
4038 0 0 • 15 Tháng mười, 2021 Nguyễn Ngọc Đang Monitoring Ubuntu PHP

author

Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed 1.7, PHP 8, MariaDB 10 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed 1.7 bản mới nhất, PHP 8 mới nhất, MariaDB Server 10 mới nhất. Tương thích với WordPress, sử dụng được plugin LiteSpeed Cache...
3833 1 0 • 14 Tháng mười, 2021 Bùi Tấn Việt CentOS PHP Databases WordPress OpenLiteSpeed

author

Hướng dẫn cài đặt Graylog trên Ubuntu 20.04

Graylog là một hệ thống tổng hợp và quản lý log mã nguồn mở, được sử dụng để phân tích một lượng lớn dữ liệu. Nó lưu trữ và phân tích log được thu thập từ máy chủ và gửi thông báo...
3750 0 0 • 14 Tháng mười, 2021 Nguyễn Ngọc Đang Ứng dụng Ubuntu Logging

author

Hướng dẫn sử dụng Kdump để tìm nguyên nhân lỗi Kernel Panic trên Ubuntu 20.04

Kdump là tính năng của kernel Linux được sử dụng để chụp lại trạng thái của hệ thống khi kernel bị crash. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kdump trên Ubuntu 20.04...
2325 0 0 • 14 Tháng mười, 2021 Bùi Tấn Việt System tools Ubuntu

author

Hướng dẫn sử dụng Kdump để tìm nguyên nhân lỗi Kernel Panic trên CentOS 7

Kdump là tính năng của kernel Linux được sử dụng để chụp lại trạng thái của hệ thống khi kernel bị crash. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kdump trên CentOS 7...
2211 0 2 • 14 Tháng mười, 2021 Bùi Tấn Việt System tools CentOS

author

Hướng dẫn cài đặt OpenEMR trên Ubuntu 20.04

OpenEMR là một giải pháp quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và giải pháp quản lý hành nghề y tế mã nguồn mở.
3486 1 0 • 12 Tháng mười, 2021 Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Ứng dụng PHP Apache

Loại nội dung

Bài viết kỹ thuật

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm

Hỏi đáp

Đặt câu hỏi để các chuyên gia và cộng đồng hỗ trợ

Xem thêm
Liên hệ chúng tôi