Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên OpenLiteSpeed
BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên OpenLiteSpeed

2.6K
author Bùi Tấn Việt - 2021-10-15 17:10:51 (GMT+7)

Giới thiệu

phpMyAdmin cung cấp giao diện web rất tuyệt vời để bạn tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL như sao lưu, phục hồi dữ liệu, thao tác với các bản, dữ liệu của một database. phpMyAdmin phù hợp nếu bạn không quen sử dụng dòng lệnh để quản trị các database trên máy chủ.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt phpMyAdmin trên OpenLiteSpeed.

Yêu cầu

  • Máy chủ đã cài đặt OpenLiteSpeed

  • Quyền root

Bước 1: Tải mã nguồn phpMyAdmin bản mới nhất.

Truy cập vào https://www.phpmyadmin.net/downloads/, thực hiện copy link gói phpMyAdmin mới nhất. Ở thời điểm hiện tại, gói mới nhất là phpMyAdmin-5.1.1-all-languages.zip

Di chuyển đến thư mục /usr/local/lsws/Example/html/

bash (root)
cd /usr/local/lsws/Example/html/

Bước 2: Giải nén và đổi tên thư mục

Tải gói phpMyAdmin mới nhất

bash (root)
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.1.1/phpMyAdmin-5.1.1-all-languages.zip

Giải nén bằng lệnh unzip phpMyAdmin-5.1.1-all-languages.zip

bash (root)
unzip phpMyAdmin-5.1.1-all-languages.zip

Đổi tên thư mục phpMyAdmin-5.1.1-all-languages thành phpmyadmin

bash (root)
mv phpMyAdmin-5.1.1-all-languages phpmyadmin

Bước 3: Truy cập phpMyAdmin

Truy cập đến phpMyAdmin qua giao diện web với địa chỉ http://IP_SERVER:8088/phpmyadmin/index.php

Thực hiện đăng nhập với bất cứ user MySQL mà bạn đang có.

Bước 4: Khắc phục các cảnh báo

Sau khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, bạn sẽ nhận được cảnh báo sau:

Tập tin cấu hình bây giờ cần mật khẩu bí mật (blowfish_secret).

Thư mục $cfg['TempDir'] (/usr/local/lsws/Example/html/phpmyadmin/tmp/) không thể truy cập được. phpMyAdmin không thể tạo được cache cho giao diện và điều này sẽ làm chậm quá trình tải trang.

Để giải quyết hai cảnh báo trên, bạn thực hiện như sau:

Tạo thư mục /usr/local/lsws/Example/html/phpmyadmin/tmp/ và phân quyền để phpMyAdmin có thể ghi file tạm bằng lệnh:

bash (root)
mkdir /usr/local/lsws/Example/html/phpmyadmin/tmp
chmod 777 /usr/local/lsws/Example/html/phpmyadmin/tmp

Di chuyển file cấu hình mẫu config.sample.inc.php thành file cấu hình chính config.inc.php

bash (root)
mv /usr/local/lsws/Example/html/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/local/lsws/Example/html/phpmyadmin/config.inc.php

Tạo random một chuỗi với 32 ký tự với lệnh:

bash (root)
cat /proc/sys/kernel/random/uuid | sed 's/[-]//g' | head -c 32; echo;

Copy chuỗi vừa random sau đó đưa vào phần cấu hình file /usr/local/lsws/Example/html/phpmyadmin/config.inc.php

/usr/local/lsws/Example/html/phpmyadmin/config.inc.php
. . .
$cfg['blowfish_secret'] = 'CHUOI_KY_TU_BAN_VUA_TAO_RANDOM'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
. . .

Thay CHUOI_KY_TU_BAN_VUA_TAO_RANDOM thành chuỗi 32 ký tự chúng ta vừa random được ở trên.

Thực hiện truy cập vào lại phpMyAdmin, bạn sẽ thấy không còn hai cảnh báo trên.

Tổng kết

phpMyAdmin cung cấp giao diện web rất tiện lợi để bạn thao tác quản trị database. Tuy nhiên để bảo mật hơn, bạn cần đặt mật khẩu mạnh cho user root của MySQL. Tránh sử dụng các mật khẩu dễ đoán.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn cài đặt vsftpd trên CentOS 7 để quản lý file trên máy chủ một cách dễ dàng.

Chúc bạn thành công!


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed 1.7, PHP 8, MariaDB 10 trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed 1.7, PHP 8, MariaDB 10 trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt WordPress trên web server OpenLitespeed
Hướng dẫn cài đặt WordPress trên web server OpenLitespeed

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi