Hướng dẫn cài đặt WordPress trên web server OpenLitespeed
BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên web server OpenLitespeed

2.7K
author Bùi Tấn Việt - 2021-10-15 15:29:50 (GMT+7)

Giới thiệu

Web server OpenLiteSpeed tương thích rất tốt với mã nguồn website WordPress. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn:

 • Cài đặt WordPress trên máy chủ web server OpenLiteSpeed.

 • Kích hoạt plugin LiteSpeed Cache trên website WordPress.

 • Kiểm tra hoạt động của plugin cache.

Yêu cầu

 • Máy chủ đã cài đặt OpenLiteSpeed, PHP 7 trở lên, MariaDB 10 trở lên. Nếu chưa cài đặt bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

 • Có quyền root với MariaDB Server hoặc MySQL Server.

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu cho WordPress

Dùng lệnh mysql để vào chế độ dòng lệnh của MariaDB.

bash (root)
mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.6.4-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Tạo database, tạo user cho database, gán user vào database với thông tin:

 • Tên database: wordpress_db1

 • User cho database: wordpress_u1

 • Mật khẩu của User mysql trên: bLVem7R6LpUF

Cảnh báo: Bạn cần thay bLVem7R6LpUF bằng mật khẩu bạn tự đặt. Tốt nhất nên sử dụng mật khẩu random để bảo mật cho website.

Thực hiện các việc trên bằng các lệnh SQL:

create database wordpress_db1;
create user 'wordpress_u1'@'localhost' identified by 'bLVem7R6LpUF';
grant all privileges on wordpress_db1.* to 'wordpress_u1'@'localhost' identified by 'bLVem7R6LpUF';
flush privileges;
exit

Kết quả thực hiện của lệnh như sau:

bash
create database wordpress_db1;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

create user 'wordpress_u1'@'localhost' identified by 'bLVem7R6LpUF';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

grant all privileges on wordpress_db1.* to 'wordpress_u1'@'localhost' identified by 'bLVem7R6LpUF';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Bước 2: Cài đặt WordPress

Di chuyển đến thư mục cần cài đặt WordPress, ở đây là thư mục /home/testhost/public_html

bash (root)
cd /home/testhost/public_html

Tải bản cài đặt và giải nén

bash (root)
wget https://wordpress.org/latest.zip && unzip latest.zip

Di chuyển mã nguồn WordPress ra ngoài thư mục chính, và phân quyền.

bash (root)
mv wordpress/* .
chown testhost. -R ../public_html
rm -f latest.zip

Truy cập vào http://testhost.com để bắt đầu cài đặt Wordpress

Tiến hành cài đặt như bình thường, hãy nhớ điền các tham số kết nối database đúng như đã tạo.

Điền các thông số kết nối database như ở bước trên đã tạo.

Kết nối cơ sở dữ liệu thành công. Bây giờ chúng ta thực hiện đặt các tham số cơ bản cho website.

Lưu ý: Bạn cần lưu lại tham số username và password để có thể đăng nhập vào wp-admin sau này.

Giao diện sau khi cài đặt WordPress thành công.

Bước 3: Cài đặt plugin LiteSpeed Cache

Thực hiện cài plugin LiteSpeed Cache bằng cách vào Plugins -> Add new, tìm với từ khóa LiteSpeed Cache, bấm Install Now, sau đó bấm Active để kích hoạt plugin.

Vào LiteSpeed Cache, kiểm tra chắc chắn rằng LiteSpeed cache đang bật, như hình dưới:

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của LiteSpeed Cache

 • Mở trình duyệt ẩn danh, vào website testhost.com

 • Click chuột phải vào website, chọn Inspect (với trình duyệt Chrome), chọn tab Network, reload lại trang, vào request có name là testhost.com, tại phần response header, nếu có dòng x-litespeed-cache: hit là đã cache thành công.

Tổng kết

Bài viết trên đã hướng dẫn bạn cài đặt WordPress bản mới nhất trên web server OpenLiteSpeed. Đồng thời cài đặt plugin LiteSpeed Cache để cache website, nhằm tăng tốc độ truy cập và giảm tải cho máy chủ.

Bạn có thể tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên OpenLiteSpeed để quản lý các database qua giao diện web một cách dễ dàng.

Chúc bạn thành công.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed 1.7, PHP 8, MariaDB 10 trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed 1.7, PHP 8, MariaDB 10 trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên OpenLiteSpeed
Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên OpenLiteSpeed

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi