Rocky Linux

Rocky Linux là bản phân phối Linux nhằm mục đích trở thành một bản phát hành tương thích nhị phân hoàn chỉnh, bằng cách sử dụng mã nguồn của hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux. Mục tiêu của dự án là cung cấp một hệ điều hành thay thế cho CentOS, sử dụng cho production, được hỗ trợ bởi cộng đồng.

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm