Rocky Linux

Rocky Linux là bản phân phối Linux nhằm mục đích trở thành một bản phát hành tương thích nhị phân hoàn chỉnh, bằng cách sử dụng mã nguồn của hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux. Mục tiêu của dự án là cung cấp một hệ điều hành thay thế cho CentOS, sử dụng cho production, được hỗ trợ bởi cộng đồng.

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra ứng dụng được cài bằng gói RPM nào

565 0 • 11 Tháng bảy, 2022 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản AlmaLinux CentOS Rocky Linux

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên Rocky Linux 8

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên Rocky Linux 8.
1251 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Rocky Linux Security

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Rocky Linux 8

1519 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Rocky Linux

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm