COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra ứng dụng được cài bằng gói RPM nào

479
author Bùi Tấn Việt - 2022-07-11 12:30:43 (GMT+7)

Lệnh rpm -qa kiểm tra xem ứng dụng được cài bằng gói RPM nào (nếu có).

bash (root)
rpm -qa wget
Kết quả
wget-1.14-18.el7_6.1.x86_64

Ví dụ trên kiểm tra xem ứng dụng wget được cài từ gói nào. Kết quả cho thấy được cài từ gói wget-1.14-18.el7_6.1.x86_64.

Lưu ý: Lệnh trên chỉ hoạt động ở các bản phân phối Linux họ Redhat như CentOS, Fedora, Almalinux, RockyLinux.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi