COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị tên Kernel trên Linux

657
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 17:03:00 (GMT+7)

Để hiển thị tên hạt nhân (kernel) trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
uname -s

Chú thích tham số lệnh uname:

  • -s: Hiển thị tên hạt nhân (kernel)
Kết quả
Linux

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận