COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh khởi động lại hệ thống trên Linux

539
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 17:02:03 (GMT+7)

Để khởi động lại hệ thống ngay bây giờ chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
reboot

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận