Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê tất cả các port sử dụng giao thức TCP trên Linux

9 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê tất cả các port sử dụng giao thức UDP trên Linux

7 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê các port đang ở trạng thái listening dùng phương thức UDP trên Linux

10 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị nội dung hướng dẫn ngắn gọn của một lênh trên Linux

8 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh chuyển đổi số thập phân thành nhị phân trên Linux

10 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị thông tin phần cứng của máy chủ trên Linux

10 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị dung lượng Ram dưới dạng Megabyte và Gigabyte trên Linux

9 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo bí danh (alias) trên Linux

8 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị liên tục mức sử dụng dung lượng Ram trên Linux

12 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị tổng dung lượng Ram trên Linux

10 0 0 • 4 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

Loại nội dung

Sách

Dễ dàng học hỏi một chủ đề nào đó với việc đóng gói các bài viết thành sách

Xem thêm

Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm