COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi SOA của một tên miền trên Linux

563
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 17:01:09 (GMT+7)

Để truy vấn bản ghi SOA của một tên miền trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t soa domain

Chú thích tham số lệnh host:

  • -t: Chỉ định loại truy vấn (bản ghi SOA)
  • soa: Là bản ghi cần truy vấn.
  • domain: Là tên miền cần truy vấn.

Ví dụ minh họa:

Để truy vấn bản ghi SOA của tên miền google.com chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t soa google.com
Kết quả
google.com has SOA record ns1.google.com. dns-admin.google.com. 465855764 900 900 1800 60

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận