COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi MX của một tên miền trên Linux

435
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:59:23 (GMT+7)

Để truy vấn bản ghi MX của một tên miền trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t mx domain

Chú thích tham số lệnh host:

  • -t: Chỉ định loại truy vấn (bản ghi MX)
  • MX: Là bản ghi cần truy vấn.
  • domain: Là tên miền cần truy vấn.

Ví dụ minh họa:

Để truy vấn bản ghi MX của tên miền google.com chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t mx google.com
Kết quả
google.com mail is handled by 10 smtp.google.com.

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận