COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị tên người dùng đang đăng nhập trên Linux

364
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:58:30 (GMT+7)

Để hiển thị tên người dùng đang đăng nhập trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
users
Kết quả
root

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận