COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi CNAME của một tên miền trên Linux

488
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 17:01:34 (GMT+7)

Để truy vấn bản ghi CNAME của một tên miền trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t cname domain

Chú thích tham số lệnh host:

  • -t: Chỉ định loại truy vấn (bản ghi CNAME)
  • cname: Là bản ghi cần truy vấn.
  • domain: Là tên miền cần truy vấn.

Ví dụ minh họa:

Để truy vấn bản ghi CNAME của tên miền www.123host.vn chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t cname www.123host.vn
Kết quả
www.123host.vn is an alias for 123host.vn.

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận