COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh so khớp số kí tự của hai chuỗi trên Linux

316
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:57:29 (GMT+7)

Để so khớp số kí tự của hai chuỗi string1string2 trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
expr string1:string2

Chú thích tham số lệnh expr:

  • string1: Là chuỗi được so khớp số kí tự.
  • string2: Là chuỗi cần so khớp số kí tự.

Ví dụ minh họa:

Để so khớp số kí tự của hai chuỗi 123host123host.vn chúng ta dùng lệnh expr như sau:

bash (non-root)
expr 123host.vn : 123host
Kết quả
7

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận