COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh đếm độ dài một chuỗi trên Linux

790
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:57:56 (GMT+7)

Để đếm độ dài một chuỗi trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
expr length $a

Chú thích tham số lệnh expr:

  • length: Đếm độ dài chuỗi.
  • $a: Là chuỗi bạn cần đếm độ dài.

Ví dụ minh họa:

Để đếm độ dài chuỗi 123host.vn chúng ta dùng lệnh expr như sau:

bash (non-root)
expr length $123host.vn
Kết quả
9

Lưu ý: Lệnh expr bắt đầu đếm từ 0.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận