Hà Hoàng Nhật

1 Tháng, 6 Ngày trước

Share link
Free Hosting Tuyệt vời
Đã dùng khoảng 1 Tháng, 1 Tuần

Trongduc

3 Tháng, 4 Tuần trước

Share link
Free Hosting Tuyệt vời quá!!
Đã dùng khoảng 4 Tháng, 3 Ngày

Trần Phước Lộc

5 Tháng, 1 Ngày trước

Share link
Free Hosting Tuyệt vời
Đã dùng khoảng 5 Tháng, 2 Ngày

Nguyễn Bảo Châu

6 Tháng, 2 Ngày trước

Share link
Free Hosting Nhân viên tư vấn tuyệt vời tận tâm hổ trợ .
Đã dùng khoảng 10 Tháng, 2 Ngày

Hoang Luan

6 Tháng, 4 Ngày trước

Share link
Free Hosting Chất lượng quá đỉnh
Đã dùng khoảng 6 Tháng, 5 Ngày

Điểm chung

4.7 / 5

Dựa trên 193 đánh giá

Điểm theo tiêu chí

Hiệu năng 4.7

Mức độ ổn định 4.7

Nhân viên hỗ trợ 4.8

Thông tin dữ liệu

Các đánh giá trên được khách hàng thực hiện thông qua tính năng Đánh giá dịch vụ tại website 123host.vn

Nếu có xác nhận Đã sử dụng dịch vụ nghĩa là khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ tại 123HOST.

Các thông tin xác nhận được hệ thống kiểm tra một cách tự động, dựa vào Email và Tên dịch vụ mà khách hàng cung cấp.

Đánh giá chỉ được duyệt khi khách hàng thực sự có dùng dịch vụ tại 123HOST.