Nguyễn Việt Hoàng

2 Tháng, 6 Ngày trước

Share link
Free Hosting Rất tốt
Đã dùng khoảng 3 Tháng, 2 Tuần

Vinh Pham

2 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
Free Hosting Phải chi cho 500MB thì mừng rớt nước mắt Nhưng tóm lại thì free mà được vậy thì không còn chỗ nào bằng, 15 điểm
Đã dùng khoảng 2 Tháng, 3 Tuần

Phu

2 Tháng, 4 Tuần trước

Share link
Free Hosting Tốt
Đã dùng khoảng 3 Tháng, 1 Tuần

Lan Pham

3 Tháng, 1 Ngày trước

Share link
Free Hosting tốt
Đã dùng khoảng 3 Tháng, 2 Ngày

Phạm Huy Hùng

3 Tháng, 5 Ngày trước

Share link
Free Hosting Rất tốt.
Đã dùng khoảng 3 Tháng, 1 Tuần

Điểm chung

4.8 / 5

Dựa trên 222 đánh giá

Điểm theo tiêu chí

Hiệu năng 4.8

Mức độ ổn định 4.8

Nhân viên hỗ trợ 4.9

Thông tin dữ liệu

Các đánh giá trên được khách hàng thực hiện thông qua tính năng Đánh giá dịch vụ tại website 123host.vn

Nếu có xác nhận Đã sử dụng dịch vụ nghĩa là khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ tại 123HOST.

Các thông tin xác nhận được hệ thống kiểm tra một cách tự động, dựa vào Email và Tên dịch vụ mà khách hàng cung cấp.

Đánh giá chỉ được duyệt khi khách hàng thực sự có dùng dịch vụ tại 123HOST.