Dậu

3 Năm, 10 Tháng trước

Share link
Web Hosting Chất lượng sản phẩm tốt
Đã dùng khoảng 5 Năm, 3 Ngày

Điểm chung

4.8 / 5

Dựa trên 20 đánh giá

Điểm theo tiêu chí

Hiệu năng 4.7

Mức độ ổn định 4.8

Nhân viên hỗ trợ 4.9

Thông tin dữ liệu

Các đánh giá trên được khách hàng thực hiện thông qua tính năng Đánh giá dịch vụ tại website 123host.vn

Nếu có xác nhận Đã sử dụng dịch vụ nghĩa là khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ tại 123HOST.

Các thông tin xác nhận được hệ thống kiểm tra một cách tự động, dựa vào Email và Tên dịch vụ mà khách hàng cung cấp.

Đánh giá chỉ được duyệt khi khách hàng thực sự có dùng dịch vụ tại 123HOST.