Quy định sử dụng của dịch vụ Hosting miễn phí

1. Thời gian sử dụng

Vui lòng xem tại đây

2. Đăng ký và xét duyệt

  • Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký và sử dụng tối đa 1 gói Hosting miễn phí.
  • Chỉ chấp nhận các đơn hàng (order) có IP là IP Việt Nam.
  • Vui lòng không tạo nhiều tài khoản để đăng ký dịch vụ Hosting miễn phí.

Vui lòng xem thêm tại đây

3. Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ để phục vụ các mục đích

Vui lòng xem thêm tại đây

4. Trách nhiệm của khách hàng

Cung cấp đúng các thông tin khi thực hiện đăng ký tài khoản trên hệ thống website của 123HOST. Đặc biệt là các thông tin bao gồm:

  • Tên cá nhân, tổ chức.
  • Số điện thoại, email.

Quý khách tự chịu trách nhiệm về mọi dữ liệu được lưu trên tài khoản hosting của mình.

5. Giới hạn hỗ trợ của Phòng kỹ thuật

Vui lòng xem tại đây

6. Quyền hạn của 123HOST

Để đảm bảo hệ thống được hoạt động ổn định, các tài nguyên máy chủ được sử dụng đúng với mục đích đã đề ra, 123HOST có quyền tạm ngưng dịch vụ nếu phát hiện tài khoản hosting của bạn vi phạm hoặc có đấu hiệu vi phạm quy định sử dụng dịch vụ.

Các tài khoản hosting sẽ bị khóa, hủy như quy định tại điều 1. Thời gian sử dụng. Vì vậy quý khách cần sao lưu dữ liệu của mình trước các mốc thời điểm này khi không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ. 123HOST không chịu trách nhiệm với các dữ liệu được lưu trên máy chủ hosting miễn phí.

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi các quy định này mà không cần thông báo trước.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email support@123host.vn . Chân thành cảm ơn.

Liên hệ chúng tôi