Mình dùng từ 2014. Lúc đó làm quen Sếp 123HOST trong một 4rum nên được ưu đãi. Dùng hầu tất cả các dịch vụ. Rất rất tốt, luôn luôn cập nhật cái mới nhất và khách hàng luôn ưu tiên hàng đầu. Mới đầu dùng vmms, rồi hostvn, rồi mắt bảo, jhost(giải tán rồi)... nhưng trụ lại 123host tới nay 2020. Chỉ có 1 chữ là "good".

- Trần Huy Bình -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2015-12-18

Viết đánh giá:
2020-08-11

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Đại lý Hosting khoảng 4 Năm, 11 Tháng.