Mình dùng từ 2014. Lúc đó làm quen Sếp 123HOST trong một forum nên được ưu đãi. Dùng hầu tất cả các dịch vụ. Rất rất tốt, luôn luôn cập nhật cái mới nhất và khách hàng luôn ưu tiên hàng đầu. Mới đầu dùng nhiều bên khác nhưng chỉ hài lòng 123HOST tới tận hôm nay. Chỉ có 1 chữ là "good".

- Tran Huy Binh -

123HOST confirms customers are using the service

Registered for the service at
2015-12-18

Date wrote a review
2020-08-11

At the time of writing the review, the customer used the service Đại lý Hosting 8 Năm, 5 Tháng.