Our History

Các cột mốc quan trọng của 123HOST. Chúng tôi luôn ghi lại để tôn trọng và ghi nhớ các thành quả đạt được của mình. Đem lại giá trị cho khách hàng, cho xã hội và luôn cải tiến nó là sứ mệnh mà 123HOST thực hiện hằng phút hằng giây!