Engineering

Benchmark LiteSpeed Cache cho Nukeviet

Lượt xem: 3,335
author Bùi Tấn Việt - 2021-01-15 14:26:56 (GMT+7)

123HOST vừa phát hành module LiteSpeed Cache cho Nukeviet. Và hôm nay, để rõ ràng hơn về công dụng của nó, 123HOST đã thực hiện benchmark giữa việc sử dụng module LiteSpeed Cache và không sử dụng module.

Thử nghiệm được thực hiện bằng công cụ Apache HTTP server benchmarking. Thực hiện gửi đồng thời 100 request, với tổng cộng 1000 request.

Kết quả:

  Bật LiteSpeed Cache Không bật LiteSpeed Cache

Tổng thời gian để hoàn thành benchmark (Time taken for tests)

6.6 giây 14.8 giây

Thời gian tiêu tốn cho mỗi request (Time per request)

6.4 mili giây 67.3 mili giây

Tốc độ truyền tải (Transfer rate)

8587.25 [Kbytes/sec] 102.07 [Kbytes/sec]

Phần trăm request được phục vụ trong một thời gian nhất định (ms)(Percentage of the requests served within a certain time (ms))

 

  50%    418
  66%    619
  75%    814
  80%    852
  90%   1303
  95%   1640
  98%   2227
  99%   2639
 100%   4741
  50%   4874
  66%   5935
  75%   6520
  80%   6892
  90%   7845
  95%   9643
  98%  36842
  99%  60793
 100%  66959

Tải trung bình (load average)

load average: 0.16, 0.23, 0.34

load average: 24.23, 7.68, 2.79

 

Như vậy, có thể thấy rằng nếu sử dụng module LiteSpeed Cache với chế độ bật cache, tốc độ hoàn thành request nhanh hơn gấp 10 lần so với không bật cache. Đồng thời mức độ chịu tải của máy chủ cũng rất tốt, so không tốn nhiều RAM, CPU khi cho việc xử lý PHP, MySQL khi bật cache.

Môi trường thử nghiệm


Chia sẻ bài viết này

Bài viết liên quan


ENGINEERING
Khuyến nghị ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro trước tấn công ransomware Globeimposter
author Bùi Tấn Việt 15 Tháng tư, 2022

ENGINEERING
Báo cáo về đợt tấn công từ chối dịch vụ DDoS vừa qua
author Bùi Tấn Việt 16 Tháng ba, 2021