COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xem nội dung một file

1.1K
author Bùi Tấn Việt - 2022-07-11 15:45:59 (GMT+7)

Lệnh cat hiển thị nội dung của file. Sử dụng | more để xem trường hợp file có nội dung dài.

bash (non-root)
cat /var/log/secure | more
  • /var/log/secure là file cần xem nội dung
  • Sử dụng phím Space để cuộn xem trang tiếp theo
  • Sử dụng phím Q để thoát khỏi chế độ xem

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận