COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux xem bạn đang đăng nhập với quyền user nào

468
author Bùi Tấn Việt - 2022-07-11 16:00:25 (GMT+7)

Lệnh whoami hiển thị bạn đang đăng nhập với user nào.

bash (non-root)
whoami
root

Lệnh trên cho thấy đang đăng nhập ở user root


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi