COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh Linux tìm và xóa tất cả file cùng tên trong một thư mục

1.3K
author Bùi Tấn Việt - 2022-07-13 14:50:22 (GMT+7)

Lệnh find như sau sẽ giúp bạn tìm và xóa tất cả file .DS_Store trong thư mục public_html/

bash (non-root)
find public_html/ -type f -iname ".DS_Store" -exec rm -f {} \;

Giải thích

  • find: Lệnh tìm file trên Linux
  • -type f: Chỉ định loại tìm kiếm là file
  • public_html/: Thư mục bạn cần tìm
  • -iname ".DS_Store": Tên file bạn cần xóa, ở đây mình xóa file .DS_Store
  • -exec rm -f {} \;: Chỉ định xóa file tìm thấy

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi