COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh lấy Timestamp hiện tại trên Linux

840
author Bùi Tấn Việt - 2022-08-01 10:59:02 (GMT+7)

Lệnh lấy timestamp vớn đơn vị thời gian là giây

Để lấy timestamp bằng giây, bạn phải sử dụng các tùy chọn định dạng và chỉ định. Ví dụ dưới dây cho sẽ cho ra timestamp tính bằng giây kể từ 1970-01-01 00:00:00 UTC.

bash (non-root)
date +"%s"
1659326312

Lệnh lấy timestamp với đơn vị thời gian là mili giây

Không có cách nào trực tiếp để lấy timestamp bằng mili giây. Chúng ta phải kết hợp nhiều lệnh. Đầu tiên, lấy timestamp hiện tại với nano giây, sau đó chuyển đổi nó thành mili giây.

bash (non-root)
echo '('`date +"%s.%N"` ' * 1000000)/1' | bc
1659326319874980

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận