COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh đếm số dòng của file trên Linux

1.7K
author Bùi Tấn Việt - 2022-07-11 15:28:49 (GMT+7)

Lệnh wc -l đếm số dòng của file trên Linux.

bash (non-root)
wc -l test.txt
Kết quả
14 test.txt

Chú thích

  • wc là lệnh đếm số từ, số dòng của file
  • -l chỉ định đếm số dòng
  • test.txt là file bạn cần đếm

Ngoài ra bạn có thể dùng lệnh cat test.txt | wc -l cũng cho ra kết quả tương tự.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi