COMMAND LINE KUNG FU

Kiểm tra một lệnh được thực thi bởi file binary nào

516
author Bùi Tấn Việt - 2022-07-11 12:33:42 (GMT+7)

Lệnh type kiểm tra một lệnh được thực thi bởi file nào.

bash (root)
type wget
Kết quả
wget is /usr/bin/wget

Ví dụ trên cho thấy khi bạn gõ lệnh wget, hệ thống sẽ thực thi file /usr/bin/wget


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận