Inforgraphic VPS trong kinh doanh ngoại hối

MKT0200222_VPS-KINH-DOANH-NGOAI-HOI

 

Hệ thống truyền thống

Máy tính của bạn ( nhà giao dich) àInternet-à máy chủ MT4 ( môi giới ngoại hối)

Những vấn đề với hệ thống này

Giao dịch của bạn sẽ bị gián đoạn bởi

  • Mất kết nối Internet
  • Mất điện
  • Lỗi hệ thống
  • Lỗi phần cứng

Để giao dịch 24×7 mà không xảy ra gián đoạn, bạn cần một máy tính có thể chạy được 24×7 và luôn kết nối với internet – VPS

Hệ thống VPS

VPS: Một máy tính chạy chương trình phần mềm giao dịch và các chương trình thống kê, tư vấn. Hỗ trợ kết nối uptime lên tới 99,9% với những nhà môi giới ngoại hối. Nó có thể kiểm soát bởi người giao dịc từ máy tính cá nhân hay điện thoại từ bất kỳ đâu trên thế giới

Người giao dịch: Luôn khao khát thực hiện hoàn hảo các chiến lược giao dịch tự động, cái mà có thể đạt được thông qua VPS

Máy chủ MT4:

Phần mềm chạy bời môi giới giao dịch thực hiện các hoạt động giao dịch trên thị trường và cung cấp thông tin báo giá và thanh khoản

Internet:

Làm nhiệm vụ kết nối trong cả 2 trường hợp – có và không có VPS. Kết nối thường ổn định hơn nếu đó là khi sử dụng VPS

Chuyên gia cố vấn

Là một chương trình giao dịch đặc biệt được chạy bởi các ứng dụng của khách hàng ngoại hối cho phép giao dịch tự động hoàn toàn