Thông báo thay đổi số vùng điện thoại

Thông báo thay đổi số vùng điện thoại

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi số điện thoại liên hệ
Kính gửi: Các Quý Khách Hàng và đối tác

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông , các tỉnh thành trên cả nước sẽ tiến hành chuyển đổi mã vùng viễn thông. Cụ thể hơn, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thay đổi vào ngày 17/6. Việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng và tới ngày 16/7 sẽ chính thức không dùng mã vùng cũ.

Để thuận tiện trong việc liên hệ, Công ty TNHH Lưu Trữ Số xin trân trọng thông báo về việc thay đổi mã vùng này. Cụ thể số điện thoại cũ 0873 002 123 sẽ chuyển sang số điện thoại mới là 028 73 002 123. Hai số điện thoại này sẽ được sử dụng song song từ ngày 17/6 đến ngày 16/7. Sau ngày 16/7, số điện thoại 0873 002 123 chính thức không sử dụng được.

Trân trọng thông báo

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2017

                                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                           BÙI TẤN VIỆT